Най-лесният начин да постигнете успех

Нашият екип от специалисти може да ви помогне да създадете и приложите стратегически технически и финансов план, за да поставите във фокус бъдещето и да изведете бизнеса си на следващото ниво.

Над 15 години опит!

Добре дошли на официалната страница на Нортан ЕООД

Ние реализираме в проекти Вашите инвестиционни намерения и инициативи.

„Нортан" EООД е специализирана в разработването, реализирането и управлението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други национални и международни структури.

Наши клиенти са общини, неправителствени организации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел, еднолични търговци, производствени предприятия и земеделски производители.

Повече за нас
Ние специализираме в:

Предоставяне на консултантски услуги при:

Ние сме тук за Вас

Компанията предоставя своя високо квалифициран експертен опит за разработването и осъществяването на над 50 проекта, в различни сектори от икономиката.

00+

Успешни проекта

00+

Доволни клиенти

00+

Oбласти на България

00+

Експертни услуги

Референции от клиенти

Споделен опит за работата с нас

При своята работа екипа на „Нортан" ЕООД, показа професионализъм и коректност към инвеститора и останалите участници в работния процес. Възложеното консултиране беше изпълнено качествено и в рамките на договорените срокове.

Ахмед Башев, кмет на Община Гърмен

В съвместната си дейност, ние се уверихме, че фирма „Нортан" ЕООД е надежден партньор и я препоръчваме на бъдещи клиенти за изпълнение на възложените им дейности в кратки срокове и с много добро качество.

Николай Павлов, кмет на Община Тетевен

В съвместната си дейност, ние се уверихме, че фирма „Нортан" ЕООД е надежден партньор и я препоръчваме на бъдещи клиенти за изпълнение на възложените им дейности в кратки срокове и с много добро качество.

Иван Лебанов, кмет на Община Велинград

Консултантските услуги бяха извършени и предадени в срок, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. В съвместната си работа ние се уверихме, че „Нортан" ЕООД е лоялен партньор и я препоръчваме на бъдещи клиенти.

Иванка Петрова Николова, кмет на Община Смядово

При своята работа екипа на „Нортан" ЕООД показа професионализъм и коректност към Възложителя и останалите участници в работния процес. „Нортан" ЕООД показа много добри познания в областта на изготвянето на документации за обществени поръчки по реда на НВМ

Бахри Юмер, кмет на Община Джебел

В съвместната си дейност, ние се уверихме, че експертите на „Нортан" ЕООД, адв. Мирослава Красимирова Георгиева и адв. Митко Делчев Ганчев са надеждни партньори и ги препоръчваме на бъдещи клиенти като изпълнители областта на изготвянето на документации.

Васил Узунов, кмет на Община Брезник

Изготвените от специалистите, работещи в обединението, документи бяха в съответствие с разпоредбите на ЗОП, и при съблюдване на материалните предпоставки на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по приложението им в областта.

Иван Танев, кмет на Община Братя Даскалови

„Нортан" ЕООД предостави консултантските услуги в договорените срокове, професионално и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Калина Козалиева, ЕТ „ДИЗАЙН СТУДИО"

Вашият висок професионализъм, компетентност, организираност и настойчивост ни помогнаха проектът ни да бъде подаден в срок и одобрен за финансова помощ по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Държавен фонд „Земеделие“.

Йорданка Занева, "Тенида 1982“ ЕООД

Горещо препоръчвам „Нортан" ЕООД като надежден и коректен партньор в областта на европейски програми и проекти и всички останали консултантски услуги, в които компанията е специализирана, а екипът й е със завиден опит и знания.

Десислава Славчева, ЕТ "Десислава Славчева"

В съвместната ни работа се уверихме, че „Нортан" ЕООД е наджеден партньор и я препоръчваме на бъдещи клиенти за изпълнение на възложените й дейности в кратки срокове и с отлично качество.

Светлана Илиева, "Елена-Ел" Еоод

Смятаме „Нортан" ЕООД за отговорен и сигурен партньор и я препоръчваме на всички заинтересовани лица.

Асен Даскалов, "ГИА ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД

„Нортан" ЕООД разполага със специалисти с доказани познания в нормативната уредба, строителни и инженерни въпроси и счетоводни документи, а опитът на експертите й бе решаващ за успешното кандидатстване и последващо одобрение на проекта ни.

Иванка Диклиева, ЕТ „Калифер - Иванка Диклиева“

Избраният подход за съвместна работа и умелото съчетание на знания и опит на специалистите от „Нортан" ЕООД спомогна да се изгради една ефективно действаща и модерна производствена база.

Георги Панайотов, "ЛОСТ СИТИ" ООД

Разработеният от Вас проект отговаря на нашите изисквания и е в синхрон с действащата нормативна база, което бе достатъчно основание за одобрение за получаване на финансова помощ от ДФЗ-РА.

Миглена Янева, "Хрими Як" ООД

„Нортан" ЕООД е въвела и прилага отлично разработена, действаща методология за предлаганите от нея услуги, което води до налагането на нейн собствен, ефективен стил на работа, който я отличава от конкурентите й на пазара.

Марко Кишев, "Вилидж Релакс" ЕООД

София, ж.к. „Южен парк“, бл. 27, вх. А, ет. 1 ап. 3

+359 884 550 660

office@nortan.bg

shape