ИСТОРИЯ

„Нортан" ООД е дружество, създадено в началото на 2008 г. с основен предмет на дейност предоставяне на консултантски услуги.

„Нортан" ООД е специализирана в разработването, реализирането и управлението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други национални и международни структури.

Наши клиенти са общини, неправителствени организации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел, еднолични търговци, производствени предприятия и земеделски производители.

„Нортан" ООД има за цел да подпомага инвестиционните намерения и инициативи на своите клиенти чрез предоставяне на високо квалифицирани консултнатски услуги, съобразени с техните специфичните нужди, изисквания и възможности.

Със своя опит и професионализъм екипът на фирмата реализира Вашите инвестиционни намерения и инициативи чрез прилагането на добри европейски практики.