Национален план за възстановяване и устойчивост – Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“

Процедура: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“

Виж повече

Национален план за възстановяване и устойчивост – Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“

Виж повече

Национален план за възстановяване и устойчивост

BG-RRP-4 „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“

Виж повече

Национален план за възстановяване и устойчивост

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Виж повече

София, ж.к. „Южен парк“, бл. 27, вх. А, ет. 1 ап. 3

+359 884 550 660

office@nortan.bg

shape