Услуги

„НОРТАН" ЕООД предоставя цялостно консултиране за своите клиенти в процеса на подготовка, изработване, управление и мониторинг на проекти, включващо:

Консултации на клиента, относно подходящата програма за кандидатстване в зависимост от инвестиционните му идеи и планове;
Запознаване на клиента с изискванията по избраната програма и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект;
Детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на програмата;
Изготвяне на предпроектни проучвания и анализи;
Изработване на проектна обосновка;
Изготвяне на апликационни форми, заявления за кандидатстване, бизнес планове, спрямо нормативната база на съответната програма;
Разработване на процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и ПМС 160/2016;
Консултиране на клиента при окомплектоване на апликационните документи;
Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на финансовата помощ;
Административно-организационни и финансови консултации;
Консултиране в областта на инвестиционното финансиране в банковия сектор;
Следпроектен мониторинг;
Независима проверка за окомплектованост на проектната документация и оценка на проектното предложение.

Искате подкрепа за Вашия проект?

Нека обсъдим в детайли как можем да Ви помогнем той да бъде успешен.

Съобщението бе изпратено успешно.
Възникна проблем, моля опитайте отново.

София, ж.к. „Южен парк“, бл. 27, вх. А, ет. 1 ап. 3

+359 884 550 660

office@nortan.bg

shape