Успешно реализирани проекти

„Нортан" ЕООД е специализирана в разработването, реализирането и управлението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други национални и международни структури.

Наши клиенти са общини, неправителствени организации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел, еднолични търговци, производствени предприятия и земеделски производители.

Извършваме подготовка и управление на Частни проекти в сферата на земеделието, преработката и услугите на обща стойност над  52 млн. лв.

Специализираме също и в подготовката и управлението на Общински проекти за изграждане на :
- Улици, пътища, ВиК, подобряване на енергийна ефективност на сгради, паркове и др. общинска инфраструктура на обща стойност над 118 млн. лв.

- Управление на инфраструктурни проекти

- Техническа помощ
 

Искате подкрепа за Вашия проект?

Нека обсъдим в детайли как можем да Ви помогнем той да бъде успешен.

Съобщението бе изпратено успешно.
Възникна проблем, моля опитайте отново.

София, ж.к. „Южен парк“, бл. 27, вх. А, ет. 1 ап. 3

+359 884 550 660

office@nortan.bg

shape