За нас

За нас

НАШАТА ИСТОРИЯ:

„Нортан" EООД е дружество, създадено в началото на 2008 г. с основен предмет на дейност предоставяне на консултантски услуги. „Нортан" EООД е специализирана в разработването, реализирането и управлението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други национални и международни структури. Наши клиенти са общини, неправителствени организации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел, еднолични търговци, производствени предприятия и земеделски производители. „Нортан" EООД има за цел да подпомага инвестиционните намерения и инициативи на своите клиенти чрез предоставяне на високо квалифицирани консултантски услуги, изразяващи се в предпроектни проучвания, технически разработки, финансови и бизнесобосновки, съобразени с техните специфични нужди, изисквания и възможности. Със своя опит и професионализъм екипът на фирмата реализира Вашите инвестиционни намерения и инициативи чрез прилагането на добри европейски практики.

Искате подкрепа за Вашия проект?

Нека обсъдим в детайли как можем да Ви помогнем той да бъде успешен.

Съобщението бе изпратено успешно.
Възникна проблем, моля опитайте отново.

София, ж.к. „Южен парк“, бл. 27, вх. А, ет. 1 ап. 3

+359 884 550 660

office@nortan.bg

shape