НОРТАН

„НОРТАН" ЕООД е дружество, създадено в началото на 2008 г.

Основен предмет на дейност на фирмата е предоставянето на консултантски услуги.

„НОРТАН" ЕООД е специализирана в разработването, реализирането и управлението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други национални и международни структури.

Наши клиенти са общини, неправителствени организации, юридически лица със стопанска и нестопанска цел, еднолични търговци, производствени предприятия и земеделски производители.